آشناکردن مردم با مفاهیم تخصصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از وظایف اصلی رسانه است

ارسال یک پاسخ