آنسامبل اپرای آیریک ( برداشتی آزاد از شاهنامه فردوسی ) شقایق باقری، محمد کیا خسروی، میلاد باقری – سالن رودکی (با نمای ۳۶۰)

نظرات بسته شده است.