آیا این شکست صنف نیست؟

نقدی بر مدیریت مدیرعامل نهاد صنفی «خانه موسیقی» در جشنواره دولتی موسیقی فجر
[آرش نصیری – روزنامهنگار، مدیر و مجری برنامه هزار صدا ]

حالا، «برای اولین‌بار جشنواره علاوه بر دبیر (دکتر حسن ریاحی)، مدیر هم دارد؛ حمیدرضا نوربخش شده است مدیر سی‌اُمین جشنواره موسیقی فجر». بنده در این بحث، لَه یا علیهِ چراییِ انتصاب این هنرمند و خواننده و البته مدیر باسابقه موسیقی به این سِمت چیزی نمی‌گویم. نقد یا ایراداتی که بر عملکردش در خانه موسیقی وارد می‌کنند، به جای خود قابل بحث است و در این خصوص زیاد صحبت شده و شخصاً دخالت در حوزه اختیارات دیگران را دوست ندارم. بر اساس قانون، مدیر مافوق (علی مرادخانی) حق دارد….

اخبار

ارسال یک پاسخ