آیا مهران مدیری از شاگردان خوب عقب مانده است؟

نظرات بسته شده است.