ارزیابی آثار فرهنگی در شماره نوروزی «تجربه»

ویژه‌نامه نوروزی ماهنامه «تجربه» منتشر شد. در تازه‌ترین شماره این مجله پرونده‌ای برای نجف دریابندری مترجم تاثیرگذار ایران منتشر شده است که در آن گفت‌وگویی هم با این مترجم انجام شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش فرهنگ و هنر

نظرات بسته شده است.