از «چوپان معاصر»؛ نخستین مناجات طنز استقبال شد

نظرات بسته شده است.