اسلام با این درجه از رأفت و رحمت، هرگز جایی برای تکفیر ندارد

ارسال یک پاسخ