اعتبارات تامین نشود، بازسازی «ارگ تاریخی بم» تعطیل می‌شود

ارسال یک پاسخ