اعتراض«مایکل فیبر» به جنگ‌افروزی دولت انگلستان

داستان‌نویس انگلیسی در اقدامی نمادین کتاب(چیزهای جدید عجیب)را برای نخست‌ وزیر کشور خود(دیوید کامرون)فرستاده و خطاب به او گفته است:(مواظب باشید،اگر این کتاب را از هواپیما به بیرون پرت کنید بر سر یک سوری خواهد افتاد.)

ارسال یک پاسخ