افتتاح سینمای چهار سالنه در کرج

نظرات بسته شده است.