انتشار ماهنامه «تیاتر» با احترام به قطب‌الدین صادقی

 این شماره از ماهنامه حاوی مطالبی از محمود عزیزی، اردشیر صالحپور، مجید امرایی، پیمان شیخی، سمیرا صالح زاده، سیروس همتی، پروفسور ژان پیر کلاین، سایر -ای -تریولت، علی طهرانی، مهدی یاورمنش، علی شهاب، میثم محمدی و نیشا ساجنانی است. این شماره از ماهنامه تخصصی «تیاتر» حاوی یادداشت‌ها، مقالات و گزارش‌های تخصصی و دونمایش‌نامه کوتاه و جدید در قطع رقعی، در ۱۲۸ صفحه و به قیمت ۶ هزار تومان از طریق دکه‌های مطبوعات در دسترس عموم قرار دارد.

ارسال یک پاسخ