انتشار مجموعه داستانی جدید از یودیت هرمان

نسخه اصلی «لتی پارک» در سال ۲۰۱۶ چاپ شده و یودیت هرمان در آن، نوشتن داستان‌های خیلی کوتاه و موجز را امتحان کرده است. او در داستان‌های این کتاب، به وضعیت اکنون شخصیت‌هایش توجه کرده تا احساس آنها را به خواننده منتقل کند. در این داستان‌ها، آدم‌ها به درون خود رفته‌اند و به مسائل شخصی و بیشتر دوراهی‌های عاطفی‌شان می‌اندیشند که پیش‌تر، جور دیگری درباره آنها فکر می‌کردند. این کتاب ۱۶ داستان را با این عناوین دربر می‌گیرد: زغال‌سنگ، طلسم، سولاریس، شعرها، لتی پارک، شاهدها، بادبادک، جزیره‌ها، گرده درختان صنوبر، بعضی یادها، مغز، نامه، رویاها، بازگشت، برخوردها و مادر. حسینی‌زاد پیش از این دو کتاب «اول عاشقی» و «این سوی رودخانه ادر» را از یودیت هرمان ترجمه کرده بود. نشر افق مجموعه داستان «لتی پارک» را در ۱۵۲ صفحه و به قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان به چاپ رسانده است.

ارسال یک پاسخ