اپرای کلاسیک رودابه از آنسامبل اپرای آیریک ( برداشتی آزاد از شاهنامه فردوسی ) – سالن رودکی (با نمای ۳۶۰)

نظرات بسته شده است.