ایران و چین بر گسترش همکاری های رسانه ای تاکید کردند

نظرات بسته شده است.