این ماده مخدر انسان را نابارور می کند/ سبب تصادف‌های شدید و جرم های کشنده

ارسال یک پاسخ