بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی از خانه حاج حشمت سرخه

نظرات بسته شده است.