برگزاری کنسرت شهرام ناظری مستلزم تامین سالن مناسب است

کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری که قرار بود بعدازظهر جمعه در دو نوبت در قوچان  برگزار شود به دلیل در نظر نگرفتن مکان مناسب برای اجرای این کنسرت لغو شد.

علی آذری دادستان قوچان جمعه شب در همین رابطه در جمع خبرنگاران گفت: طبق جلسه ای که چند روز گذشته برگزار شد، دغدغه مسئولان شهرستان در خصوص نبودن مکان مناسب، جهت اجرای کنسرت موسیقی به برگزار کنندگان  اعلام شده بود زیرا لازم است برای تامین امنیت حاضران مکان مناسبی در نظر گرفته شود.

او افزود: متاسفانه برخی از افراد و مجریان صرفا جهت کسب درآمد و به شکل خودسرانه قصد اجرای کنسرت در سالن کارگران را داشتند که به هیچ عنوان اجرا در این مکان با فرهنگ قوچانی مطابقت ندارد.

دادستان قوچان تصریح کرد: علی رغم اعطای وقت های مکرر دادستانی به مسئولان برگزار کننده و با توجه به این مسئله که مسئولان شهرستان نیز در حوزه امنیت از برگزاری موسیقی نگران بودند نیاز است که مسئولان برگزار کننده با معرفی مکانی مناسب در شان شهروندان قوچانی و استاد محترم ،زمینه اجرای باکیفیت این برنامه هنری را فراهم آورند.

ارسال یک پاسخ