«بلک استارِ» دیوید بووی کمتر از دو ماه دیگر منتشر می‌شود

آیا داعش یکی از موضوعات آلبوم جدید ستاره قدیمی راک است؟
موسیقی ما – آلبوم جدید دیوید با نام «بلک استار» به زودی منتشر می‌شود، آلبومی که ظاهرا برخی ترانه‌هایش درباره داعش است. تونی ویسکونتی (تهیه کننده) در مصاحبه‌ی جدیدی می‌گوید: «وقتی بلک استار را می‌نوشتیم هدف ما این بود که از راک اند رول اجتناب کنیم، در حالیکه یکی از اعضای گروه می‌گوید بعضی از ترانه‌ها به داعش اشاره دارند.»…

اخبار

ارسال یک پاسخ