بیشتر از این‌که شکل نمایشی کار مهم باشد، کارکرد موسیقایی آن اهمیت داشت

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

ارسال یک پاسخ