تئاتر تقدیر بازان: کارگردان: سیما تیرانداز ( یمین آتشی، روزبه حصاری، فرناز رهنما، با هنرمندی :مریم سعادت، پدرام شریفی، هاله مشتاقی نیا، مجیـد توکلی و سیما تیـرانداز ) – سالن چهارسو تئاتر شهر

نظرات بسته شده است.