ترجمه «آخرین قارون» فیتزجرالد در بازار کتاب

مدتی بعد، نسخه دیگری به دستم رسید. انتهای آن کتاب یادداشت‌هایی درج شده بود که راهگشای درک بهتر بسیاری از ظرایف به‌کاررفته در نوشته‌ فیتزجرالد بود و مجبور شدم بار دیگر و این‌بار با درنظرگرفتن یادداشت‌های آن اثر، ترجمه را بازنگری کنم. با وجود این فکر می‌کنم هنوز هم گره‌هایی در فهم دلایل به‌کاررفتن برخی نشانه‌های کتاب وجود دارد که رمزگشایی آنها مستلزم صرف زمان بیشتری است، زمانی فراتر از چند دهه. به همین دلیل فیتزجرالد را یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان انگلیسی‌زبان دنیا می‌دانند و آنچه در قالب تحسین و منزلتش به‌کار می‌برند بی‌شک سزاوار اوست. به گفته کیوانی‌نژاد، «آخرین قارون» که محصول حضور نویسنده در فضای کسب‌وکار هالیوود است به گواه بسیاری از منتقدان یکی از بهترین رمان‌هایی به‌شمار می‌رود که درباره‌ روابط هالیوودی نوشته شده است. رمان «آخرین قارون» نوشته اسکات فیتزجرالد با ترجمه علی‌رضا کیوانی‌نژاد با قیمت ۲۲هزار تومان توسط نشر چشمه منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ