Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/artsportal/domains/artsportal.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 439
ترجمه مقالاتی از نویسنده «ملت عشق» - پرتال فرهنگ و هنر

ترجمه مقالاتی از نویسنده «ملت عشق»

این نوشته‌ها موضوعات متنوعی همچون ادبیات، هویت زن، تفاوت‌ها و تبعیض‌های جنسیتی، قومی و نژادی و غیره را دربرمی‌گیرد. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «نوشتن رمان تمام شد. سرم را از لاکم بیرون می‌آورم. به دنیای بیرون نگاه می‌کنم. فضای متشنج پیش از انتخابات است. روزنامه‌نگاران روزنامه‌های کاغذی و مجازی و سیاستمدارانی که باهم جرو‌بحث می‌کنند. بحث‌های سیاسی که در میدان‌ها جاری است… باز هم همه جا به هم خورده است… در هر کشوری پیش از انتخابات اختلافات فکری و عقیدتی بروز می‌کند؛ اما بیش از این موارد دنیای‌مان فرق می‌‌کند. ما باهم مثل موجودات فضایی برخورد می‌کنیم. به زبان موجوداتی حرف می‌زنیم که زیادی خشن و مردانه‌اند…» کتاب «شمسپاره» در ۲۶۱ صفحه به قیمت ۲۷هزارتومان از سوی نشر مروارید به بازار کتاب عرضه شده است.

ارسال یک پاسخ