تصمیم همسر نادر ابراهیمی برای سوزاندن کتاب‌های همسرش

به گزارش خبرگزاری مهر، منصوری درباره مشکلات ایجاد شده برای تاسیس بنیادی به‌نام این نویسنده مطرح و بعد کتابخانه‌ای به نام او توضیح داد: بعد از دو سه سال برو و بیا که گفتند می‌توانی بنیادی داشته باشی با مشکل مکان برخوردیم. نامه‌نگاری ما برای دریافت مکانی برای تاسیس بنیاد به نتیجه نرسید. بعد از آن به فکر ایجاد کتابخانه موزه نادر افتادیم. ما پنج شش هزار جلد کتاب‌های کتابخانه نادر و یادگارهای او را داریم که می‌تواند مانند همه کشورها مبدل به یک موزه فرهنگی عظیم شود. در ۱۰ سال گذشته به هر جایی که فکرش را بکنید برای این منظور نامه نوشتم. آخر آخرش یک‌سال است که گفته‌اند یک جای کوچک در پارک شفق را می‌دهیم که آن هم دچار نامه‌نگاری و از اینجا به آنجا رفتن شد. امور اجتماعی شهرداری منطقه شش آخرین جایی بود که درگیر این ماجرا شد و واقعا نتیجه‌ای نداده است. وی افزود: این آخرین تیر ترکش من است. اگر این اتفاق نیفتد کتاب‌های نادر را می‌ریزم وسط حیاط و آتش می‌زنم. شهری که نتواند اتاقی بزرگ به یک هنرمند بدهد که چهار نسل از یک کشور دوستش دارند چطور می‌خواهد ادعای فرهنگ داشته باشد.

ارسال یک پاسخ