تعطیلی یک روز و نیمه سینماها در نوروز

نظرات بسته شده است.