تغییر دادن دائم فعالیت در رسانه از مهمترین ایرادات یک روزنامه‌نگار است

ارسال یک پاسخ