حرکات نمایشى گروه مینیاتور به سرپرستى بنفشه امیرى، با همراهى گروه موسیقى مهر نوا به سرپرستی نازلی بخشایش (ویژه بانوان) – فرهنگسرای نیاوران (با نمای ۳۶۰)

نظرات بسته شده است.