دانلود برنامه هفت – از سال ۹۰ تا ۹۳

n00130007 b1 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93

سلام

تا ۲۲ اسفند ۹۳ قرار گرفت

videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۲/۲۲ ۲:۵۶:۱۹
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۲/۱۵ ۲:۱۵:۵۸
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۲/۱ – بخش اول ۱:۰۵:۲۹
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۲۴ ۲:۱۹:۱۹
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۲۱ ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۳۴:۲۵
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۲۰ ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۱۸:۵۶
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۹ ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۴۲:۴۱
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۸ ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۳۴:۰۶
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۷ ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۳۶:۱۹
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۶ ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۱۹:۱۷
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۵ ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۴۵:۳۴
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۴ ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۳۲:۱۲
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۳ ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۳۲:۳۲
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۲ ویژه افتتاحیه جشنواره فیلم فجر ۲:۲۳:۰۳
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۱۰ ۲:۵۲:۵۶
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۱/۳ ۲:۲۸:۱۱
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۱۰/۲۶ ۲:۴۱:۱۰
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۱۰/۱۹ ۲:۴۴:۰۹
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۱۰/۱۲ ۲:۳۷:۰۵
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم شیار ۱۴۳ ساخته نرگس آبیار ۳۵:۵۲
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۱۰/۵ ۲:۴۸:۲۸
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم مستانه ساخته محمد حسین فرحبخش ۵۸:۲۲
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۹/۲۸ ۲:۴۶:۳۳
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم ساکن طبقه وسط ساخته شهاب حسینی ۴۲:۴۷
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۹/۱۴ ۲:۲۷:۲۵
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم مهمان داریم ساخته محمد مهدی عسگرپور ۵۲:۵۶
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۹/۷ ۲:۳۹:۳۶
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۸/۳۰ ۲:۳۵:۳۳
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۸/۲۳ ۲:۵۰:۳۴
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۳/۸/۱۶ ۲:۰۹:۳۳
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم آرایش غلیظ ساخته حمید نعمت الله ۳۷:۱۰
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۸/۹ ۲:۴۶:۰۴
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۸/۲ ۲:۲۹:۰۴
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم مدرسه موش ها ۲ ساخته مرضیه برومند ۱:۰۰:۳۸
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۷/۲۵ ۲:۴۲:۰۸
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۷/۱۸ ۲:۴۷:۳۵
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۷/۱۱ ۲:۳۵:۰۸
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۷/۴ ۲:۵۰:۲۶
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۶/۲۸ ۲:۳۳:۱۸
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم امروز ساخته رضا میر کریمی ۴۸:۲۷
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۶/۲۱ ۲:۳۲:۳۶
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۶/۱۴ ۲:۳۶:۰۷
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم آذر، شهدخت پرویز و دیگران ساخته بهروز افخمی ۵۲:۲۳
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۶/۷ ۲:۴۴:۵۱
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم کلاشینکف ساخته سعید سهیلی ۳۱:۲۷
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۵/۳۱ ۲:۵۶:۴۴
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم فرشته ها با هم می آیند ساخته حامد محمدی ۵۴:۳۲
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۵/۲۴ ۲:۴۵:۵۷
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم رد کارپت (فرش قرمز) ساخته رضا عطاران ۴۹:۳۴
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۵/۱۷ ۲:۴۵:۰۸
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۵/۱۰ ۲:۴۶:۰۹
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ۴۸:۲۹
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۵/۴
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم پنج ستاره ۳۰:۵۰
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم اشباح ۴۴:۴۳
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۳/۱۰ ۲:۲۳:۱۵
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۳/۲ ۲:۳۵:۵۶
videodl37 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۲/۲۶

videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۲/۲۶ ۲:۳۲:۰۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم زندگی جای دیگری است، ۲۶ اردیبهشت ۹۳ ۵۹:۱۲
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۲/۱۹ ۲:۴۲:۲۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم معراجی ها ۱۹ اردیبهشت ۹۳ ۳۵:۰۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم چ در برنامه هفت ۱۲ اردیبهشت ۹۳ ۱:۰۳:۲۳
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۲/۵ ۲:۳۹:۱۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم خط ویژه ۵ اردیبهشت ۹۳ ۴۷:۲۸
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۱/۲۹ ۲:۲۲:۲۴
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۳/۱/۲۲ ۲:۴۹:۳۱
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۲/۲۳ ۲:۳۵:۵۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۲/۱۶ ۲:۵۲:۱۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۲/۹ ۲:۴۰:۰۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۲/۲ ۲:۲۰:۲۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۲۵ ۲:۱۸:۲۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲٫۱۱٫۲۲ (ویژه اختتامیه جشنواره فیلم فجر) ۲:۴۶:۲۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۲۱ – (ویژه جشنواره فیلم فجر) ۲:۲۲:۳۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۲۰ – (ویژه جشنواره فیلم فجر) ۲:۴۸:۴۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۹ – (ویژه جشنواره فیلم فجر) ۲:۴۹:۳۴
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۸ – (ویژه جشنواره فیلم فجر) ۲:۴۷:۱۳
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۷ – (ویژه جشنواره فیلم فجر) ۲:۲۳:۰۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۶ – (ویژه جشنواره فیلم فجر) ۲:۵۰:۲۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۵ – (ویژه جشنواره فیلم فجر) ۲:۳۳:۴۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۴ – (ویژه جشنواره فیلم فجر) ۲:۱۵:۱۴
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۳ – (ویژه جشنواره فیلم فجر) ۲:۳۸:۴۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۲ – (ویژه جشنواره فیلم فجر) ۲:۱۸:۵۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۱۱ ۲:۲۹:۳۲
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۱/۴ ۲:۳۰:۰۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم خسته نباشید ۴۳:۴۴
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۰/۲۷ ۲:۳۷:۵۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۰/۲۰ ۲:۳۸:۲۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۰/۱۳ ۲:۲۹:۵۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم استرداد ۵۰:۰۱
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱۰/۶ ۲:۴۶:۳۸
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم تنهای تنهای تنها ۴۷:۳۶
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۹/۲۹ ۲:۲۳:۱۲
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۹/۲۲ ۲:۵۴:۵۳
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم آسمان زرد کم عمق ۱:۰۰:۴۱
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۹/۱۵ ۲:۳۹:۲۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۹/۸ ۲:۳۳:۴۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۹/۱ ۲:۳۲:۳۶
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم گناهکاران ۴۳:۵۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۸/۱۷ ۲:۳۰:۲۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۸/۱۰ ۲:۵۶:۱۸
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم دربند ۴۷:۰۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۸/۳ ۲:۴۵:۰۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۷/۲۶ ۲:۳۴:۱۴
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند ۵۲:۲۲
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۷/۱۹ : اختتامیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان ۲:۳۴:۲۴
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 درد دلهای صنف بدلکار درسینما (برنامه هفت-پلان صنوف) ۰۵:۴۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ قسمت اول ۱۲:۱۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ قسمت دوم ۲۲:۱۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ قسمت سوم ۲۲:۱۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ قسمت چهارم ۴۲:۲۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ قسمت پنجم ۰۱:۰۰:۲۸
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۷/۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۶/۲۲ ۲:۳۲:۱۱
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم دهلیز ۴۱:۰۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ قسمت اول (باحضور مهناز افشار) ۴۲:۰۳
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ قسمت دوم (باحضور مهناز افشار) ۵۷:۱۸
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ قسمت سوم (باحضور مهناز افشار) ۵۵:۵۲
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۶/۹ ۲:۳۶:۳۸
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم فرزند چهارم ۵۲:۰۸
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۶/۱ ۲:۳۷:۱۱
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۵/۲۵ ۲:۳۲:۵۳
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۵/۱۸ ۲:۳۶:۰۴
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم گهواره ای برای مادر ۴۶:۵۳
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۵/۱۱ ۲:۲۸:۱۴
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم گلوگاه ۵۰:۲۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۵/۴ ۲:۲۸:۱۲
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم خودزنی ۴۰:۳۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۴/۲۸ ۲:۲۳:۲۴
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود مناظره جنجالی بین حسین فرحبخش و همایون اسعدیان درباره شکستن پلمپ خانه سینما ۱:۳۷:۲۶
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی ۵۵:۳۸
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۴/۲۱ ۲:۲۰:۳۸
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۴/۱۴ ۲:۳۲:۴۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم بیتابی بیتا ۵۵:۲۲
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۳/۳۱ ۲:۲۸:۵۳
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم چه خوبه که برگشتی، آخرین ساخته داریوش مهرجویی ۴۶:۱۱
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۹۲/۳/۲۴ ۲:۰۳:۴۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۳/۱۷ ۲:۲۳:۱۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۳/۱۰ ۲:۳۱:۰۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۳/۳ ۲:۳۲:۳۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم برف روی کاج ها ۱:۰۰:۲۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۲/۲۰ ۲:۲۹:۵۵
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم رسوایی ۱:۱۷:۴۶
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۲/۱۳ ۲:۳۸:۵۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو درباره فیلم ملکه ۳۸:۲۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۲/۶ ۲:۵۴:۱۸
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد انیمیشن سینمایی تهران ۱۵۰۰ ۴۲:۰۴
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱/۳۰ ۲:۳۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گزیده برنامه هفت: بازخوانی اندیشه های شهید سید مرتضی آوینی (بخش دوم) ۵۵:۱۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم حوض نقاشی ۴۷:۵۰
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۲/۱/۲۳ ۲:۴۶:۱۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گزیده برنامه هفت: بازخوانی اندیشه های شهید سید مرتضی آوینی (بخش اول) ۵۵:۲۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم قاعده تصادف ۴۸:۲۹
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۱/۱۲/۲۵ ۲:۴۷:۰۷
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۱/۱۲/۱۸ ۲:۲۶:۴۲
videodl21 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم پله آخر ۴۴:۳۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم دزدان خیابان جردن ۳۹:۰۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۱/۱۲/۱۱ ۲:۲۸:۵۸
musicdl431 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 سینمای دینی با حضور دکتر شاه حسینی: پیام آرگو و جدایی یکی است ۹۱/۱۲/۱۱ (صوتی) ۴۵:۴۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 سینمای دینی با حضور دکتر شاه حسینی: پیام آرگو و جدایی یکی است ۹۱/۱۲/۱۱ (تصویری) ۴۵:۴۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نظر بزرگان سینمای ایران درباره اهدای جایزه اسکار به فیلم آرگو ۲:۴۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۹۱/۱۲/۴ ۳:۱۰:۴۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم یک سطر واقعیت ۳۶:۳۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 چشم انداز سینمای انقلابی با حضور نادر طالب زاده و حسن عباسی ۹۱/۱۲/۴ ۵۹:۵۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۷/۱۱/۹۱ ۲:۲۸:۵۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۲/۱۱/۹۱ – ویژه اختتامیه جشنواره فیلم فجر ۲:۲۷:۲۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۰/۱۱/۹۱ – ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۲۸:۰۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۹/۱۱/۹۱ – ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۳۸:۱۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۸/۱۱/۹۱ – ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۰۳:۴۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۶/۱۱/۹۱ – ویژه اختتامیه بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر ۲:۲۵:۱۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۳/۱۱/۹۱ – ویژه جشنواره فیلم فجر ۲:۳۴:۲۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۲/۱۱/۹۱ – ویژه افتتاحییه جشنواره فیلم فجر ۲:۱۷:۵۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۶/۱۱/۹۱ ۲:۵۵:۴۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم گیرنده ۴۶:۴۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۹/۱۰/۹۱ ۲:۴۳:۱۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم پذیرایی ساده ۵۵:۳۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۵/۱۰/۹۱ ۲:۵۹:۲۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۸/۱۰/۹۱ ۲:۴۳:۱۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با نادر طالب زاده و وحید جلیلی درباره جشنواره فیلم عمار ۱:۰۹:۰۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱/۱۰/۹۱ ۲:۴۶:۰۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۴/۹/۹۱ ۲:۳۷:۴۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم بی خود و بی جهت ۴۵:۲۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۷/۹/۹۱ ۲:۴۵:۳۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم ۵۲:۳۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۰/۹/۹۱ ۳:۰۳:۱۲
musicdl431 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم من مادر هستم (صوتی) (وحید جلیلی، حجت الاسلام حمید رسایی، سید ضیاء هاشمی و سید غلامرضا موسوی ) ۱:۱۶:۴۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم من مادر هستم (وحید جلیلی، حجت الاسلام حمید رسایی، سید ضیاء هاشمی و سید غلامرضا موسوی ) ۱:۱۶:۴۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۲۶/۸/۹۱ ۲:۳۳:۱۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم یکی میخواد باهات حرف بزنه ۴۰:۳۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت بطور کامل ۱۹/۸/۹۱ ۳:۰۹:۵۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۱۲/۸/۹۱ ۲:۳۹:۵۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم آینه های روبرو ۴۵:۵۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۵/۸/۹۱ ۲:۳۱:۴۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم اختاپوس دفتر اول پیشونی سفید ۳۳:۱۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود برنامه هفت ۲۸/۷/۹۱ ۲:۳۴:۲۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم بوسیدن روی ماه ۱:۰۵:۵۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ ۲۱/۷/۹۱ ۲:۵۵:۱۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ ۱۴/۷/۹۱ ۲:۴۱:۲۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم من همسرش هستم ۳۴:۱۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ ۷/۷/۹۱ _ گفتگو با برگزیدگان جشنواره فیلم مقاومت ۲:۱۴:۰۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ ۳۱/۶/۹۱ ۲:۰۷:۲۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ ۲۴/۶/۹۱ ۲:۲۶:۱۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه ۲۷:۱۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با سعید سهیلی درباره گشت ارشاد ۴۵:۴۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم معصومیت مسلمانان _ فیلم توهین آمیز به پیامبر اعظم (ص) _ تصویری ۱۶:۳۶
musicdl431 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم معصومیت مسلمانان _ فیلم توهین آمیز به پیامبر اعظم (ص) _ صوتی ۱۶:۳۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ ۱۷/۶/۹۱ ۲:۳۰:۱۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ ۳/۶/۹۱ ۲:۳۲:۰۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم ضد گلوله ۴۵:۳۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ ۲۷/۵/۹۱ ۲:۳۵:۳۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ ۱۳/۵/۹۱ ۱:۴۳:۰۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم بدون اجازه ۳۵:۴۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ ۶/۵/۹۱ ۲:۰۴:۰۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم کیمیا و خاک ۴۷:۳۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 به یاد خسرو: کلیپ یادبود خسرو شکیبایی ۶:۰۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم شور شیرین ۴۶:۳۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت بطور کامل _ ۲۳/۴/۹۱ ۲:۴۹:۳۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 پشت صحنه رسوایی ۴:۳۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت بطور کامل _ ۱۶/۴/۹۱ ۲:۲۸:۵۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم خوابم میاد ۴۶:۳۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 اولین قسمت از سری جدید برنامه هفت ۹/۴/۹۱ ۲:۳۶:۲۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 آخرین مصاحبه با علی کسمایی پدر دوبله ایران ۵:۲۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم چک ۴۱:۱۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 آخرین برنامه هفت با اجرای جیرانی _ بطور کامل ۲:۲۴:۴۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با فاطمه گودرزی ۳۸:۲۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 کلیپ ویژه روز مادر و ترانه مادر من با صدای مرحوم خسرو شکیبایی ۳:۱۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۲۷:۱۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم سیب و سلما ۱:۱۹:۰۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۲۳:۵۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگوی جنجالی با مسعود ده نمکی ۵۱:۳۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با داریوش مهرجویی ۳۳:۰۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۲۹:۰۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 هفت ضلعی _ دستیار کارگردان و برنامه ریز ؟ ۵:۳۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۴۶:۰۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 مناظره علی معلم و محمد صادق کوشکی درباره سینمای این روزها ۱:۰۸:۲۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم قلاده های طلا ۱:۰۰:۰۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۲۰:۰۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم انتهای خیابان هشتم ۵۸:۳۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۳۹:۲۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با اکبرعبدی _ ۲۶/۱۲/۹۰ ۳۹:۳۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۳۴:۳۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 عباس کیارستمی درباره فیلمسازی می گوید ۱۰:۵۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم چیزهایی هست که نمیدانی ۴۷:۴۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۳۵:۲۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۵۷:۳۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گزیده اختتامیه جشنواره فجر ۱۲:۰۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد کوتاه فیلم روز های زندگی (بهترین فیلم جشنواره) ۱۶:۵۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد کوتاه فیلم یک روز دیگر ۷:۰۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد کوتاه فیلم یکی می خواد باهات حرف بزنه ۹:۱۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 افشای نقشه ترور خاتمی در فیلم قلاده های طلا ۱۶:۵۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد کوتاه فیلم قلاده های طلا ۱۸:۲۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد کوتاه فیلم نارنجی پوش ۶:۳۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد کوتاه فیلم گشت ارشاد ۱:۳۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد کوتاه فیلم در انتظار معجزه ۱۴:۱۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد کوتاه فیلم بغض ۱۳:۰۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد کوتاه فیلم بیخود و بی جهت ۱۰:۱۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد کوتاه فیلم بیداری ۴:۰۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم ۹:۱۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه خوابم می آد ۱۰:۳۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم برف روی کاج ها ۱۹ک۱۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم چک ۴:۴۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم پل چوبی ۱۵:۰۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم آمین خواهیم گفت ۴:۴۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم ملکه ۶:۱۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 افتتاحیه جشنواره فیلم فجر ۴۳:۳۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم یک عاشقانه ساده ۴:۳۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم ضد گلوله ۱۲:۰۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم بوسیدن روی ماه ۱۷:۵۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم پذیرایی ساده ۱۵:۵۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم بی خداحافظی ۱۰:۴۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم خرس ۱۷:۱۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 رضا صادقی و فیلم بی خداحافظی ۱۵:۱۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم تلفن همراه رییس جمهور ۲۲:۵۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم میگرن ۴:۵۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم من و زیبا ۵:۳۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل کوتاه فیلم یک سطر واقعیت ۲۷:۳۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گزیده افتتاحیه سی امین دوره جشنواره فیلم فجر ۸:۳۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم اخلاقتو خوب کن ۲۸:۲۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با الهام حمیدی ۲۱:۵۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۳۰:۲۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۲۰:۵۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۵۷:۰۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با حامد کمیلی ۳۰:۰۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با نادر طالب زاده ۱:۵۵:۵۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۵۲:۵۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 جشنواره هشتم: گفتگو با سیروس الوند و علی معلم ۵۷:۳۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم اسب حیوان نجیبی است ۱:۱۱:۲۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل سینمای دینی: دکتر حسن عباسی ۳۷:۲۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۴۹:۲۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم گلوگاه شیطان ۵۸:۴۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با مسعود جعفری جوزانی ۴۶:۰۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 هفت ضلعی : عکاسان ۶:۵۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۴۲:۴۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم بدرود بغداد ۱:۱۱:۵۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۳۲:۳۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم راه آبی ابریشم ۴۲:۰۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 مناظره پیرامون حضور ستاره های سینما در تئاتر ۱:۱۷:۰۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت بطور کامل ۲:۳۳:۱۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با حسین یاری _ ۴/۹/۹۰ ۱:۰۷:۰۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با محمد خزایی دبیر جشنواره فیلم فجر ۴۲:۱۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 هفت ضلعی _ طراحی صحنه و لباس ۵۰:۳۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۳:۱۸:۴۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 میزانسن _ گفتگو با بهروز افخمی ۵۴:۰۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با سیروس الوند ۵۱:۰۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 سرقت محصولات فرهنگی ۳۵:۰۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۳:۰۱:۱۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم یه حبه قند ۱:۳۲:۳۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با رضا میر کریمی ۴۲:۱۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با دبیر جشنواره بین المللی کودک ۲۴:۲۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۳۴:۲۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم سعادت آباد ۵۰:۱۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با مهناز افشار _ ۱۳/۸/۹۰ ۳۷:۰۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 هفت ضلعی _ گریمر ( چهره پردازان ) ۵:۵۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۳۷:۰۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم مرگ کسب و کار من است ۴۵:۵۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با ماه چهره خلیلی ۱۳:۱۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 کمیسیون فرهنگی مجلس ۵۶:۵۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۵۱:۴۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم شکارچی شنبه ۱:۱۰:۲۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 شبکه نمایش خانگی ۵۶:۵۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۲۹:۰۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 بازیگران و فروش فیلم ها ۵۶:۴۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم شیش و بش ۱:۰۱:۵۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۳:۰۲:۱۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم زنان ونوسی ، مردان مریخی ۳۱:۴۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با جواد شمقدری ۲:۰۰۴۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم زندگی با چشمان بسته ۳۴:۰۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تحلیل سینمای دفاع مقدس ۱:۱۷:۲۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۴۵:۲۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 برنامه هفت _ بطور کامل ۲:۲۶:۲۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم ندارها ۱:۰۹:۰۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با حامد بهداد _ بازیگری ۳۸:۵۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم سوت پایان ۵۴:۰۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با آتیلا پسیانی ۲۷:۳۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم شبانه روز ۱:۰۶:۳۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با ستاره اسکندری ۲۵:۰۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم آقا یوسف ۳۹:۵۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 آیا مشکل سینمای ایران فیلمنامه است ؟ ۳۵:۱۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم ورود آقایان ممنوع ۱:۰۳:۳۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با ویشکا آسایش ۱۲:۱۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با احمد نجفی پیرامون تشکیل سازمان سینمایی ۳۹:۱۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم سیزده ۵۹ ۴۶:۴۰
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 ژانر سینمایی چیست ؟ ۱:۰۳:۵۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با وزیر ارشاد ۳۰:۴۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با مصطفی زمانی _ ۱۰/۰۴/۹۰ ۲۳:۵۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 و اینک فراستی در مقابل جیرانی _ نقد فیلم قصه پریا ۴۸:۵۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با امین تارخ و پوریا پور سرخ _ ۰۳/۰۴/۹۰ ۱:۰۰:۰۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گزارش فصل بهار ۱:۰۵:۱۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم جنجالی پایان نامه ۱:۲۲:۳۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با رضا درستکار _ ۲۷/۰۳/۹۰ ۴۷:۴۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با فریبرز عرب نیا _ ۲۰/۰۳/۹۰ ۱:۰۱:۵۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم جرم ۱:۳۰:۰۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 مصاحبه با پولاد کیمیایی ، بازیگر فیلم جرم ۲۶:۵۵
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 واکنش فراستی به اظهارات عرب نیا و شمقدری ۰۷:۴۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با فریبرز عرب نیا _ ۰۶/۰۲/۹۰ ۵۷:۴۳
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 مصاحبه با مسعود کیمیایی ، کارگردان فیلم جرم ۶:۴۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم شرط اول ۴۸:۵۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 تاریخ سینمای ایران قبل از انقلاب ۱۴:۳۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 شهر در سینما _ گفتگو با سعید قطبی زاده ۳۰:۵۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با فریبرز عرب نیا _ ۳۰/۰۲/۹۰ ۱:۱۰:۱۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گفتگو با سعید راد ۵۶:۵۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم مرهم ۵۹:۴۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 گقتگو با رضا داوود نژاد ، کبری حسن زاده ۱۸:۰۴
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم یکی از ما دو نفر ۱:۱۱:۵۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 علت فروش بالای برخی فیلم های تاریخ سینما ۴۲:۵۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 درآمد بازیگران : مصاحبه با کامبیز دیرباز ، پوریا پور سرخ و نیما شاهرخ شاهی ۱۲:۰۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 مصاحبه با امین تارخ درباره رویای بازیگری ۴:۱۷
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 مصاحبه با امیر جعفری درباره رویای بازیگری ۵:۰۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 بازیگری ۲:۵۲
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دستمزد بازیگران ۴۰:۳۸
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 رویای بازیگری ۴۹:۵۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم خیابان بیست و چهارم ۳۵:۵۹
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دستمزد بازیگران ۴۱:۰۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 نقد فیلم اخراجی ها ۳ ۱:۲۵:۲۶
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 عکس العمل برنامه هفت نسبت به برنامه طنز خنده بازار ۳:۴۱
videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 دانلود نقد فیلم معصومیت مسلمانان _ فیلم توهین آمیز به پیامبر اعظم (ص) _ تصویری ۱۶:۳۶

videodl88 دانلود برنامه هفت  از سال 90 تا 93 چشم انداز سینمای انقلابی با حضور نادر طالب زاده و حسن عباسی ۹۱/۱۲/۴ ۵۹:۵۹

دانلود مستند و کلیپ و مداحی و فیلم و سخنرانی و نرم افزارهای مذهبی

نظرات بسته شده است.