در کشور تعطیل روزنامه‌ها از چه بنویسند؟

نظرات بسته شده است.