دنباله فیلم«راشامون» از ساخته‌های «آکی‌را کوروساوا» ساخته خواهد شد

ارسال یک پاسخ