Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/artsportal/domains/artsportal.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 439
«دنگ شو» و تجربه الکترونیک - پرتال فرهنگ و هنر

«دنگ شو» و تجربه الکترونیک

اختصاصی «تماشاخانه» سایت «موسیقی ما»
موسیقی ما – قطعه «رد شو» اثر جدید گروه «دنگ شو» برای انتشار در اختیار سایت «موسیقی ما» قرار گرفت. این قطعه جزو مجموعه آثار dang experimental  است که با سایر آثار دنگ شو تفاوت های زیادی دارد و فضاهای مختلفی را تجربه و منتشر می کنند. آنها این بار یکی از قطعات معروف خود که در میان طرفدارانشان به نام «کمی آهسته تر» شهرت دارد را با تنظیم الکترونیک ارائه کرده اند. اعضای دنگ شو در گذشته هم در بخش آثار experimental  خود قطعاتی نظیر «شب لب چشمه» و «دلارام» را به مخاطبان خود ارائه کرده بودند.

اخبار

نظرات بسته شده است.