دیگر مرا به خود نخوانید

مشهد- تشکری، هنرمند متعهدی است، هرچند که این روزها دل از تئاتر بریده است و سعی می‌کند وقتش را بیشتر در کافه کتاب آفتاب مشهد بگذراند.

نظرات بسته شده است.