راهنمای مردن با گیاهان دارویی

راهنمای مردن با گیاهان دارویی

رمان «راهنمای مردن با گیاهان دارویی» نوشته عطیه عطارزاده منتشر شد. این کتاب اولین رمان نویسنده‌اش است که منتشر می‌شود. داستان این رمان درباره دختر جوانی است که چشمانش نمی‌بیند و در خانه‌ای همراه مادرش، در کار خشک کردن، ترکیب و آماده‌سازی گیاهان دارویی فعالیت می‌کند. به‌دلیل ناتوانی این دختر در بینایی، او در استفاده از قوای دیگرش قدرت پیدا کرده و توانسته در ساختار و وجوه گوناگون اشیا، گیاهان دارویی و البته رابطه با مادرش به درک جدید و جذابی برسد. تنهایی، در این رمان یک مفهوم برآشوبنده است و رهایی از آن، راه‌های عجیب و گاه خونینی دارد. این رمان ۲۳ فصل دارد که با عبارت «پرده» نامیده شده‌اند. بنابراین، رمان «راهنمای مردن با گیاهان دارویی» مانند یک نمایشنامه که چند پرده دارد، ۲۳ پرده دارد. رمان «راهنمای مردن با گیاهان دارویی» نوشته عطیه عطارزاده با ۱۱۷ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ