روزنامه‌ را بیشتر از پزشکی دوست داشتم

نظرات بسته شده است.