زندگی «کامکارها» مستند می‌شود

در فیلمی به کارگردانی «محمدرضا عینی»
موسیقی ما- «در این سال‌ها، پیشنهادهای بسیاری برای ساخت فیلم از گروه کامکارها وجود داشت و تعداد زیادی می‌خواستند مستندی از ما و فعالیت‌هایمان بسازند که در میان آنها چهره‌های مهمی از فیلم‌برداران و کارگردان شبکه‌های مهم جهانی و همچنین کرد زبان وجود داشتند؛ اما همان‌طور که می‌دانید، گروه کامکارها چندان اهل تبلیغات و مسایلی از این دست نیستند و به همین خاطر هیچ‌کدام از پیشنهادات را قبول نمی‌کردیم؛ اما حالا همه پیر شده‌ایم و شاید قانع شده‌ایم که بد نیست تصاویری از ما باقی بماند، به هر حال آدم که همیشه زنده نیست.»…

اخبار

ارسال یک پاسخ