سخاوتمندترین نقاش جعلی آمریکا

مارک لندیس سه دهه به موزه ها و گالری های سراسر آمریکا آثار هنری اهدا می کرد و به عنوان یک مجموعه‌دار ثروتمند شناخته و ستوده می‌شد.

نظرات بسته شده است.