سریال «رنج پنهان» روی آنتن شبکه یک

داستان نمایش از این قرار است که در سال ۵۳ مرگ جوانی در دانشگاه، برادر و دوستانش را برمی‌آشوبد. بحران آن سال‌ها، اختناق فضای موجود و شور جوانی، یوسف را وارد بازی پیچیده‌ای می‌کند که اسلحه و خشونت تنها راهکار عملی اوست. کار به جایی می‌رسد که او باید مخفیانه در شهر تهران روزگار بگذراند. حال، سکوت خفته راهکار دیگری را پیشنهاد می‌کند. بهنام تشکر در نقش بازجوی عالی رتبه ساواک و یک مامور امنیتی در این سریال بازی می‌کند. همچنین قطب الدین صادقی، اتابک نادری، سمیرا حسینی و… دیگر بازیگران این مجموعه هستند.

 

ارسال یک پاسخ