سفر اکبر گلپایگانی به فرانسه برای حضور در مستند تختی

به گزارش «ایلنا»، این هنرمند گفت: تختی با من خیلی رفیق بود و وصیت کرده بود اگر زودتر از من رفت، سر خاکش بخوانم. عروسی تختی هم فقط من بودم، همسرم، فردین و بدیع‌زاده. وصیت کرده بوده وقتی می‌خواهند در خاک بگذارندش، فلانی یک شعری برای من بخواند. گلپایگانی درباره مستند تختی توضیح داد: پسرش به من گفت ما داریم یک مستند از آقای تختی می‌سازیم، شما هم بیا که تصویرتان باشد. گفتم خیلی خب می‌آیم و همانی را که سر خاکش خواندم می‌خوانم؛ «می‌دونستی که خاک، فرش منه/   رفتی نموندی/   چرا بخت سپیدو، به سیاهی نشوندی/   می‌دونستی فقط، تو رو دارم/   رفتی نموندی/   چرا مرغِ امیدو، از این خونه پروندی…»

ارسال یک پاسخ