سهم واقعی برادران لومیر چقدر است

“انستیتوی لومیر” در فرانسه صدوبیستمین سالگرد پیدایش سینما را شادباش گفته و از سینمادوستان دعوت کرده که از محل فیلمبرداری اولین فیلم تاریخ سینما دیدن کنند، یعنی همان مکانی که برادران لومیر در ۱۹ مارس ۱۸۹۵ فیلم “خروج کارگران از کارخانه” را در آن فیلمبرداری کردند.

نظرات بسته شده است.