سیمرغ پدربزرگ من بود

سرمشقی در این‌باره گفت: مهم‌ترین ویژگی این اثر اشاره به داستان منطق‌الطیر عطار است؛ این بار نگاهی فانتزی‌تری به این داستان شده است و کودکان جای سیمرغ را گرفته‌اند.

او که پیش‌تر مجموعه «قصه‌های نهال» با موضوع محیط زیست از او منتشر شده است، افزود: ۳۰ کودک به دنبال مشاهده شرایط نامساعد محیط زیست به دنبال پرنده‌ای می‌گردند. آن‌ها در این راه با مشکلات پرندگان روبه‌رو می‌شود و چالش‌ها را از دو بعد بررسی می‌کنند؛ این‌که چه اتفاقی باعث فرار پرندگان شده است، دیگر آن‌که نبود پرندگان چه صدماتی در پی دارد. قهرمان اصلی داستان در طول این روایت با ناامیدی دوستانش روبه‌رو می‌شود اما در نهایت با یاری دوستان دیگری که آماده این کشف و مبارزه بوده‌اند به گام‌های نهایی نزدیک می‌شود.

این نویسنده گفت: «سیمرغ پدربزرگ من بود» از آثار تقدیرشده در جشنواره سپیدار است و مخاطب آن نوجوانان‌اند. تصویرگری این کتاب را که از سوی انتشارات فنی ایران (کتاب‌های نردبان) منتشر شده سحر دانشی برعهده داشته است.

ارسال یک پاسخ