«شب جاهلان» علیمرادی در کتابفروشی‌ها

علیمرادی در این رمان سعی کرده است دو عنصر رمزوارگی و بهره‌مندی از گویش اقلیمی را در روایتی داستانی به‌کار ببندد و از این‌رو در این رمان با متنی آکنده از واژه‌ها و دیالوگ‌های منطقه جنوب کرمان روبه‌رو هستیم. در بخشی از این رمان می‌خوانیم: «صدای جوانانه موسا سِحر داشت، ساحرانه می‌خواند و ذهن مردانِ کشت و کار را به دوردست‌های جوانی می‌برد، به عاشقی‌ها و اشتیاق‌ها، کشتی‌گرفتن‌های سر خرمن‌جای، کانال‌بندی‌های دسته‌جمعی، روزگاری که دختران جوان به خوشه‌چینی می‌آمدند و مردان عزب دل در گروی زنی داشتند. موسا جوانی را در دل‌های مردان کار و کشت شعله‌ور می‌کرد، طراوت سال‌های پرباران را…» رمان شب جاهلان در ۲۷۶ صفحه به قیمت ۲۶ هزار تومان از سوی نشر نون منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ