شعرها و نقاشی‌های لئونارد کوهن در «کتاب خواستن»

شعرها و نقاشی‌های لئونارد کوهن در قالب کتابی به نام «کتاب خواستن» با ترجمه‌ آزاده کامیار منتشر شد. «کتاب خواستن» نخستین کتاب شعری است که لئونارد کوهن پس از بیست سال سکوت منتشر کرد. او بخش زیادی از شعرهای این مجموعه را در دوران اقامت دوازده ساله‌اش در یک معبد ذن در کالیفرنیا نوشت و همراه با طراحی‌های سیاه و سفید خود شامل پرتره‌هایی که از خود کشیده به چاپ رساند. این کتاب درباره‌ پایان است؛ اما کتابی غم‌آلود نیست؛ چراکه پایان برای او که زندگی را به تمامی و با همه‌ وجود زیسته، غم‌آلود نیست، دیگر نه حسرتی هست نه افسوسی؛ نگاه او به زندگی زیسته‌اش، نگاهی شیرین و طنزآلود، همراه با حس پذیرش و سپاسگزاری است تا آنجا که حالا دیگر حتی می‌تواند به اشتباهاتش نیز بخندد. «کتاب خواستن»مجموعه شعرها و نقاشی‌های لئونارد کوهن در ۱۶۰ صفحه به قیمت ۱۳۶۰۰ تومان از سوی نشرحکمت کلمه منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ