شهرام شکوهی: ما خواننده‌ها که عید نداریم!

گفت و گوی نوروزی با خواننده مدارا
موسیقی ما – صدا و موسیقی اش کاراکتر دارد؛ صدای خاص و لحن متمایزش است که جایگاه او را در سالهایی که وارد حوزه رسمی موسیقی در کشور شده، شکل داده است.«شهرام شکوهی» با آلبوم «مدارا» بسیاری از معادله های بازار موسیقی کشور را به هم زد و توانست به پدیده ای جدید در این حوزه بدل شود؛ پدیده ای که خیلی ها اعتقاد دارند به مرور در حال تثبیت سبک و آثارش در بین دوستداران موسیقی کشور است و به مرور در حال پوست اندازی و ورود به جغرافیای مخاطبان موسیقی نسل جدید کشور….

اخبار

نظرات بسته شده است.