ظرافت عکاسی با Lois Greenfield

عکس رقص

Lois Greenfield عکاسی است آمریکایی است یوئس عکاسی است که زیبایی و ظرافت رقص را در داخل عکس حبس می کند. او تصاویر زیبایی با ثبت یک لحظه خاص از یک رقص زیبا در برابر چشمان ما نمایش می دهد. برای مجموعه سوم “حرکت هنوز هم” چندین رقاص با استعداد از تمام جهان را  گرد هم آورد و در توضیح کار خود گفت گرانش هجوم آور. اسمی بود که در توضیح گالری عکس های خودش به کار برد.  او می گوید من ۳۵ سال از وقت خودم را در عکاسی صرف کردم این حرفه ایست که به بررسی جنبش ها و بیان کانسپت های موجود می پردازد. الهام و آرزوی من همیشه عکاسی است و هدف من توانایی ثبت زمان و نشان دادن آن چیزی است که با چشم  معمولی و غیر مسلحنمیتوانید ببینید

عکاس مشهور
عکاسی مدرن
عکس رقص
عکس رقص
عکاسی صحنه
عکاسی مدرن
عکاسی سورئال
عکس رقص
ایده عکاسی

هنرگردی

ارسال یک پاسخ