عاشورای حسینی از جنس تعقل و عاشورای یزیدی از جنس هیاهو ست

ابوالقاسم حسینجانی، محقق و پژوهشگر دین اعتقاد دارد، «اربعین» بهترین فرصت برای جمع‌بندی عاشوراست تا بدانیم که در عاشورا چه گذشت و حالا باید برای بقای آن چه کنیم. وی همچنین بر این باور است عاشورای حسینی از جنس تعقل و گفت‌وگو و آرامش و در مقابل عاشورای یزیدی از جنس هیاهوست تا مردم نفهمند که امام حسین (ع) چه می‌گوید.

ارسال یک پاسخ