عملیات پاکسازی قومی در میانمار چیزی جز سادیسم و مردم آزاری نیست

ارسال یک پاسخ