«عید بندگی» در آیینه هنر گرافیک

عید سعید فطر همیشه دارای نماد ماه بوده و این بهانه‌ای برای پیشرفت طراحی پوسترهای این روز است؛ در حال حاضر پوسترهایی به مناسبت این عید داریم که می‌شود به آنها به عنوان کارنامه پیشرفت جامعه گرافیک استناد کرد.

ارسال یک پاسخ