قتل عمد ۵ شهید مدافع آیت الله عیسی قاسم توسط آل خلیفه

به گزارش ایران اسلامی، «شیخ میثم السلمان» از اعضای انجمن حقوق بشر بحرین و عضو اتحادیه شرق و غرب علیه نفرت پراکنی. در کنفرانسی خبری گزارشی از جنایات آل خلیفه ارائه داد.

در این کنفرانس از گزارشهای پزشکی قانونی رسمی بحرین پرده برداشته شد که جز رژیم بحرین کسی به آنها دسترسی نداشته و حتی در اختیار خانواده شهدا قرار داده نشده است. بحرین هیچ گاه قتل عمدی آنان را نپذیرفته و از هرگونه تحقیق و بررسی در خصوص روز خونین هجوم به منطقه الدراز و منزل ایت الله عیسی قاسم سرباز زده است. (هجوم نظامیان ال خلیفه به تحصن فداییان شیخ که یکسال بطول انجامید و در مقابل منزل ایشان به خون کشیده شد و به شهادت ۵ جوان فدایی و بازداشت بیش از ۳۰۰ نفر و زخمی شدن صدها تن انجامید.

تحصن مدافعان و فداییان شیخ همزمان با اقدام ال خلیفه به سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم و محکمه ایشان به رهبری علمای بحرین آغاز شده بود و ۳۳۸ روز بطول انجامید. در هنگام هجوم به این تحصن نظامیان بحرینی از نهادهای نظامی مختلف بحرین به منطقه الدراز و منزل شیخ هجوم آوردند ).

شیخ سلمان گفت: در گزارش ها ی پزشک عمومی به صراحت آمده است که شهید محمد حمدان، شهید محمد العکری و شهید احمد العصفور از فاصله کمتر از یک تا ۲ مترمورد اصابت مستقیم قرار گرفته اند و مخزن خشاب اسلحه ساچمه ای به علت اصابت از فاصله کم در بدن آنها حفره ایجاد نموده و ترکش در تمامس بدنشان منتشر شده ست. طبق این گزارشها شهید محمد الساری در سه مرحله مورد اصابت قرار گرفته در مرحله اول از سمت راست سینه با فاصله کمتر از ۵ متر، در مرحله دوم از ناحیه پای چپ با فاصله کمتر از ۵ متر و در مرحله سوم از ناحیه شکم با فاصله بین ۲ تا ۴ متر مورد اصابت قرار گرفته است. همچنین شهید محمد زین الدین از فاصله کمتر از ۵ متر از ناحیه سینه مورد اصابت قرار گرفته است.

وی افزود: گزارش های پزشکی قانونی و عدم نشر آنها بصورت علنی از سوی حکومت بحرین نشاگر آن است که این شهدا به نیت قتل عمد مورد هدف و اصابت قرار گرفته اند و همچنین در نجات جان آنان کوتاهی شده است. این در حالی است که تحصن مسالمت آمیز بوده و جوانان فدایی هیچ نوع اسلحه ای در اختیار نداشته اند. بحرین در خصوص این هجوم مسوول و خاطی ست و ما اطلاعات دیگری در اختیار داریم که بیانگر آن است که تجاوزات و تعدی های دیگری نیز در خصوص مجروحان الدراز، بازداشت شدگان و همچنین شهدا مرتکب شده اند که در زمانی مناسب از آنها پرده بر خواهیم داشت.

شیخ سلمان در ادامه گفت: از روز خونین الدراز تا کنون آیت الله شیخ عیسی قاسم در بازداشت خانگی توسط نیروهای امنیتی بسر میبرد و ما مسوولیت هر گونه اتفاق ناخوشاندی در خصوص شیخ را بر عهده رژیم بحرین میدانیم. بحرین در طول یکسال گذشته از گشایش پرونده تحقیق و بررسی در خصوص هجوم به الدراز سر باز زده است. بحرین از ورود گزارشگران و محققان سازمان ملل و مجامع حقوقی بین المللی به بحرین جهت تحقیق و تفحص خود داری می نماید.

 

جامعه بین الملل و سازمان ملل باید فشار بیشتری به بحرین وارد نمایند تا محاصره ۲ ساله الدراز و اهالی آن و بازداشت خانگی آیت الله عیسی قاسم که یک ساله شده است متوقف گشته و بشکنند. بحرین باید محدودیت های اعمال شده بر فعالان حقوقی را برطرف کند و به آنها جهت انجام کار حقوقی آزادی دهد. بحرین باید به موسسه های حقوقی و خبرگزاری های بین المللی و رسانه ها اجازه ورود به بحرین و دستیابی به اطلاعات حقیقی دهد.

منبع : مهر


http://www.iranieslamikhabar.ir/?p=33167

ارسال یک پاسخ