لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید

لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید

کتاب “ لوگو : راهنمایی جامع راجع به سیمبل و لوگوتایپهای جدید  ” کتابی است که در سال ۲۰۱۵ نشر شده و در آن مطرح ترین لوگو و سیمبل های تجاری جهان در کنار آخرین تغییرات اجرا شده در ظاهر لوگو همراه با شرحی کوتاه به هریک ارایه شده است. این کتاب ۳۵۲ صفحه ای برای مدیران هنری و  تمامی طراحان گرافیک علاقه مند که در فعالیت طراحی حرفه ای خود نیاز به کتابی جامع راجع به لوگو های مطرح و بروز جهان دارد پیشنهاد میشود این کتاب را تهیه نمایند. قیمت نهایی کتاب (بدون احتساب هزینه حمل و نقل) ۶۰۰٫۰۰۰ ریال  بوده و قابلیت ارسال آن برای شهرستان نیز وجود دارد. تمامی علاقه مندان میتوانند درخواست خرید خود را از طریق ایمیل گروه info@panart.ir یا تماس با شماره ۶۶۷۸۳۱۹۲ مطرح نمایند.

Logo: The Reference Guide to Symbols and Logotypes (Mini)

لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید

نوشته لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید اولین بار در | پان آرت پدیدار شد.

| پان آرت

ارسال یک پاسخ