لویاتان اثر برجسته سینمای روسیه را تماشا کنید

یکی از سیاسی‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۱۴ که وضعیت کنونی جامعه روسیه و فساد شدید در این جامعه را به تصویر کشیده و نامزد جایزه اسکار فیلم غیرانگلیسی زبان ۲۰۱۵ بود، اثری تکان‌دهنده و بهت برانگیز است؛ اثری نامش به تنهایی پیامی بزرگ با خود به همراه دارد و ممزوج شدن این پیام با متن فیلم، اثری برجسته و تکان‌دهنده را برجای گذاشته است.

نظرات بسته شده است.