ماکان اشگوارى: آلبوم «دور» همکارى مشترک با جمعى از هنرمندان مطرح موسیقى ایران است

آلبوم خواننده موسیقى متن فیلم «در دنیاى تو ساعت چند است؟» به زودى توسط نشر «نوفه» منتشر مى شود
+ برای انتشار آثارم در فضای مجازی غیرمجاز، هیچ سایتی از من اجازه نگرفته است!

موسیقی ما – ماکان اشگواری و امیر صارمی آلبوم «دور» را، که همکاری مشترک آنها با جمعی از هنرمندان مطرح موسیقی ایران است، به زودی منتشر می‌کنند. سهیل پیغمبری و سردار سرمست از جمله نوازندگانی هستند که در این آلبوم همکاری کردهاند و کریستف رضاعی هم در دو قطعه، تنظیم‌ برای تریوى زهی را انجام داده است. ماکان اشگواری در این باره به «موسیقى ما» می‌گوید: «هر کدام از این هنرمندان با ورودشان بخشی از سلیقه خودشان را هم به کار آوردند که غیرقابل انکار است و در واقع کارهای من و امیر در این آلبوم، در هم‌فکری مشترک با آنها ساخته و پرداخته شده است.»…

اخبار

ارسال یک پاسخ